Saturday, December 10, 2011

FATHIMAH BINTI ASAD UMMU THALIB

FATHIMAH BINTI ASAD UMMU THALIB : Isteri Abu Thalib, paman Rasulullah saw. Beliau bersama seluruh putranya, kecuali suaminya, Abu Thalib segera masuk Islam setelah Rasulullah saw mengumpulkan kaumnya dan mengajak mereka kepada perintah Allah SWT. Fathimah seperti ibu kandung Rasulullah setelah Rasul ditinggal wafat oleh kakeknya. Beliau mengasuh Rasul dengan penuh kasih sayang.

Sumber : The Power of Woman / Gema Insani.

No comments: