Wednesday, February 22, 2012

selamat mencuba .....

MATLAMAT PERIBADI
2012 - 2017

1) ....................................
2) ...................................
3) ...................................
4) ...................................
5) ...................................

Syarat-syarat :

a) Matlamat Peribadi mesti jelas / spesifik, boleh diukur / dinilai,
boleh dicapai, realistik dan mempunyai jangkamasa tertentu untuk
mencapainya - " S-M-A-R-T " Rules.
b) Tentukan strategi anda untuk mencapainya.
c) Matlamat Peribadi mesti ditulis dan dinilai perkembangannya setiap
hari, minggu, bulan dan tahun.

SELAMAT MENCUBA ..... !

No comments: