Wednesday, February 4, 2015

LATARBELAKANG PERATURAN BARU UDARA BERSIH 2014

Keperluan PPKAS (Udara Bersih) yang baru ;

PERATURAN-PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (UDARA BERSIH) 1978
 •  Berkuatkuasa 1 Oktober 1978
 • Tempoh pelaksanaan 36 tahun (1978 - 2014)
PERATURAN 4(2) KEWAJIBAN UNTUK MEMATUHI
 • Premis sedia ada - Premis yang telah diperolehi dan diduduki serta dikendalikan sebelum PUB 2014 mula berkuatkuasa
 • Premis sedia ada atau sedang beroperasi perlu mematuhi nilai batas pengeluaran baru selepas 5 tahun tarikh kuatkuasa PUB 2014 (5 Jun 2019)
 •  Premis berkenaan masih mematuhi standard pengeluaran PUB 1978 sehingga tempoh 5 tahun tamat
 • Mengambil langkah yang perlu bagi pematuhan kelegapan dan nilai batas yang baru
PERBEZAAN PUB 1978 & PUB 2014
 • TERJEMAHAN EMISSION : Pelepasan (1978) - Pengeluaran (2014)
 • UNIT PARAMETER  :  g/Nm3 (1978) - mg/m3 (2014)
 • PEMASANGAN SKPU  :  Kebenaran Bertulis (1978) - Notifikasi (2014)
 • BAYARAN LESEN PELANGGARAN  :  RM300 (1978) - RM1000 (2014)
 • PELEPASAN ASAP  :  Ringlemann 2 (1978) - Ringlemann 1 (2014)
 • PELEPASAN ASAP  :  Carta Ringlemann (1978) - Carta Ringlemann & Transmissometer (2014)
 • RUJUKAN CO2  :  12% (1978) - Bergantung kepada aktiviti


Sumber - Kanowit Palm Oil Mill / Boustead Estates Agency