Thursday, February 28, 2013

raikan peningkatan .....

" ..... raikan peningkatan, tidak kira betapa kecil. Lakukan di dalam ruang kehidupan anda, tidak kisah dalam pendidikan, kelakuan dan ya, urusan kewangan juga. Ingatlah kebahagiaan dan kejayaan dalam kehidupan bermula daripada siri-siri kejayaan kecil-kecilan yang bakal membesar. Pastikan kejayaan terus menerus berlaku dengan meraikan setiap kejayaan itu."   - Azizi Ali / Zaid Mohamad.

No comments: