Sunday, September 17, 2017

Konsep Amalan 5S Ditempat Kerja

  1. SISIH - Menyisihkan barang-barang yang tidak diperlukan ditempat kerja dan membuangkannya.
  2. SUSUN - Susun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya ianya mudah diambil untuk digunakan (tempat untuk semua & semua ditempatnya).
  3. SAPU - Bersihkan tempat kerja anda dengan rapi supaya tidak kotor di lantai, mesin dan peralatan.
  4. SERAGAM - Memelihara taraf penjagaan kebersihan dan penyusunan tempat kerja yang kemas setiap masa. Mewujudkan peraturan pembersihan yang boleh dipatuhi oleh semua pekerja.
  5. SENTIASA AMAL - Melatih pekerja mematuhi peraturan pembersihan dengan baik supaya menjadi budaya kerja.
# Persekitaran berkualiti ditempat kerja #

Sumber : NPC

No comments: