Sunday, June 26, 2011

Syarif al - Idris

Sharif al - Idris : seorang ilmuan yang telah menulis buku literatur terbesar dan paling berharga dalam bidang geografi dan pemetaan sepanjang abad pertengahan. Tulisan itu tidak diambil dari sumber literatur mana pun, tetapi berdasarkan penglihatannya secara langsung.


Sumber : 12 Tokoh Pengubah Dunia / Gema Insani Indonesia.

No comments: